Covid 19 restriktioner

 

Velkommen til fitness og holdtræning 💪

Vi overholder de gældende regler.

Pr. 1 september:
• Arealkravet bortfalder.
• Krav om Coronapas ophæves.
• Øvrige krav om smitteforebyggende foranstaltninger så som afspritning, rengøring, redskabs-restriktioner mv. ophæves.

Vi vil stadig beholde de smitteforebyggende foranstaltninger.
De har altid været en del af huset, også før Corona, så dét laver vi ikke om på. 👍

Hold afstand, hold rent, tag hensyn.

Hvis vi skal have en chance for at holde vores indendørs træning ved lige og undgå endnu en nedlukning, må vi sammen løfte i flok.

✔️ Udvis hensyn og tålmodighed.
✔️ Lad andre komme ud af holdsalen, før du går ind.
✔️ Vask dine redskaber og maskiner af.
✔️ Brug håndsprit så ofte som muligt.