GDPR

Underretning om indsamling af personoplysninger

Den 24.05.2018 er den nye persondataforordning trådt i kræft.
Dette gør at du, som patient, har ret til at få oplyst hvilke informationer vi har liggende i vores system vedrørende dig.

Skulle du ønske at få udleveret disse oplysninger, er du meget velkommen til at sende en mail til info@fdho.dk

Privatlivspolitik:

Patienter (fysioterapien & virksomhedskunder):

Journalføring foregår udelukkende elektronisk i DigiFys og Geckobooking.

En journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2.
I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Til oplysninger til brug for afregningsformål, benyttes Complimenta, her opbevares oplysningerne så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring

Kunder (fitness):
FDHI opbevarer alle nye (efter den 1.6.2018) kunde kontrakter osv. elektronisk i OneDrive.
I kontrakten gives der samtykke til opbevaring efter endt medlemskab samt til brug af billeder der er taget i centeret.

Alle kontrakter fra før 1.6.2018 opbevares i papirform i backoffice hvor kun betroede medarbejdere har adgang.
Disse kontrakter blev i løbet af 2018 blive indscannet til OneDrive.

Herunder vil du kunne se de databehandleraftaler, som vi har indgået med vores leverandører af IT-løsninger:

Databehandler aftaler:

Complimenta
FlexyBox

Download vores rapporter og aftaler herunder:

Databehandler aftale Complimenta

GDPR rapport